Leveransvillkor

Leverans

PRISER

Samtliga priser anges exkl.moms.

BETALNING

Som kund faktureras du med 10 dagars kredit efter godkänd kreditprövning och orderbekräftelse. När du gjort din beställning skickar vi en orderbekräftelse med uppgifter på vad du beställt.

LICENS

Våra databaser skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner.

BEVILJANDE AV LICENS

Detta Licensavtal beviljar Er följande rättigheter: Installation och användning under den tid ni anser registret håller god kvalitet. Ni har endast rätt att installera och använda databaserna "Inom företaget".

Databaserna får enbart användas för marknadsföring av egna produkter och tjänster, eller produkter och tjänster för specifik kunds räkning. Detta innebär att t.ex. reklambyråer och liknande som köper våra databaser endast får använda materialet till den egna marknadsföringen eller marknadsföring för en specifik kund. Till nästa kund måste nya databaser beställas.

Databaserna får endast användas till marknadsföring av produkter och tjänster som vänder sig till företag och organisationer, det vill säga till personerna i sin professionella befattning, ej så som privatpersoner.

Vid användandet av databaserna är köparen själv ansvarig för hantering och administration av avanmälningar för vidare utskick. Länk för avanmälan måste finnas med i samtliga utskick.

All kopiering och distribution av adresser från våra databaser till andra företag än beställaren, eller en specifik kund, är ej tillåtet.

ANTAL

Antalsuppgifterna är ungefärliga, då våra register uppdateras dagligen. En del företag föredrar att förekomma under fler yrkeskategorier och branscher varför dubletter kan förekomma. Exempelvis kan ett åkeriföretag även finnas med under distributionsföretag.

LEVERANS

Adresserna levereras normalt samma dag som vi erhåller beställningen.

ÖVRIGT

I och med att orderbekräftelse mottagits av oss och ordern påbörjats, går det inte att återlämna produkten och/eller återfå köpeskillingen.

STUDSAR

En "hård" studs är ett e-postmeddelande som kommit i retur till avsändaren och är permanent olevererbart.

Orsaken kan vara en ogiltig e-postadress (felstavning, adressaten har bytt e-postadress, domänen har upphört osv)

eller så har mottagarens e-postserver blockerat din e-postadress eller din e-postserver.

Det bör noteras att e-postservrar hanterar och klassificerar studsar på olika sätt så en "mjuk" studs kan 

ibland bli en "hård" studs på en annan server. Eftersom hårda studsar kan ha orsaker som inte beror på 

registrets kvalitet, friskriver sig Adressdata från allt ansvar beträffande dessa.

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Svensk lag är tillämplig på detta licensavtal avseende adressinstallationen.