Välkommen till adressdata.com!

E-postdistribution

Adressdata.com ägs av AB Svenska företagsregister och är ett företag som kombinerar miljötänkande med kostnadseffektiv och snabb kommunikation. Våra e-postlistor och företagsdata levereras på nedladdningslänk och är i Excel format. Exempel på användningsområden:

 • E-postutskick
 • Telemarketing
 • Direktreklam
 • Marknadsundersökningar
 • Uppdatering av kundregister

Adressdatas databaser uppdateras dagligen av våra medarbetare som är i ständig kontakt med beslutsfattare i svenskt näringsliv. Därför vet du att när du köper adresser och e-postlistor från adressdata är de personligt handplockade och av högsta kvalité. Våra företagsdata innehåller:

 • Företagsnamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Bransch
 • Kommun
 • Telefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress